Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Movia tilbyder kommuner og skoler på Sjælland, Lolland, Falster og Møn muligheden for at udstede skolekort til befordringsberettigede elever i grundskoler.

Alle skoler (privatskoler, specialskoler, friskoler mm.) der har børn, der undervises i grundskolefag, kan benytte sig af Skolekortbestillingssystemet.


Kortet kan benyttes på hverdage indtil kl. 19. Kortet gælder i det skoleår, som er påtrykt kortet. Kortet er ikke gyldigt lørdage, søndage og på helligdage. Ved helligdage forstås: skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, st. bededag, Kristi himmelfartsdag samt 2. pinsedag. Kortet er heller ikke gyldigt i juli og mellem jul og nytår (24. december til og med 1. januar).


På kortet kan man tage et barn 0 - 11 år med gratis.


Der kan købes tilkøbsbillet til skolekortet.


Der opkræves kr. 100,- for udstedelse af et bortkommet skolekort.


Prisen for et skolekort er pr. 01.08.17 kr. 1.250,- for et skoleår.


Buslinje 8, 9 og 661R kører til skolen.
Køreplan linje 661R 13.12.15 Køreplan linje 8 og 9
Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer