Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Bestyrelsen på Friskolen Øster Egesborg består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter.

På møderne deltager skoleleder, souschef, afdelingsleder og medarbejderrepræsentanten. Her orienteres bestyrelsen om skolens hverdag. Udvalgene fremlægger resultaterne af deres udvalgsarbejde og bestyrelsen tager beslutninger om, hvad der skal omsættes til handling. Det er bestyrelsen, som planlægger generalforsamlingen og den årlige sammenkomst, hvor bestyrelsen møder medarbejderne. På bestyrelsesmødet i juni udarbejdes årskalenderen for det kommende skoleår i samarbejde med skolelederen.  

Referatet af bestyrelsesmødet kan læses ved henvendelse på kontoret.

Bestyrelsen er opdelt i følgende udvalg: (skoleleder Tony Christiansen sidder i alle udvalg)

Formand

Niels Michelsen

Et barn i 9. Klasse

naejendomme@gmail.com

Næstformand

Henrik Sørensen

To børn i 6. og 8. Klasse

hens@vordingborg.dk

Bestyrelsesmedlem

Klaus Ege Hansen

Et barn i 6. Klasse

klausmaler@turbopost.dk

Bestyrelsesmedlem

Lise Gundersen

To børn i 3.og 5. Klasse

staunergun@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlem

Anette Villumsen

To børn i 4. og 6. Klasse

klinik@fysanette.dk


 

Bestyrelsesmedlem

Lene Jensen

Et barn i  5. Klasse

lenesaks@gmail.com


 

Bestyrelsesmedlem

Kasper Hincheli

Et barn i 5. Klasse

hincheli@gmail.com

 

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer