Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Der undervises i biologi på 7.- 8. og 9.klassetrin.


1. Formål:

Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur og sundhed samt om anvendelse og forståelse af biologi.

Undervisningen skal hovedsageligt tage udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser, hverdag og krop, som skal øge deres lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger. Den skal også være med til at give eleverne ansvarlighed og forståelse overfor natur, miljø og sundhed.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:2. Udviklingen i undervisningen

De levende organismer og deres omgivende natur

Undervisningen omfatter især:Miljø og sundhed

Undervisningen omfatter især:Biologiens anvendelse

Undervisningen omfatter især:Arbejdsmåder og tankegange

Eleverne skal lære at arbejde:

 

 


3. Evaluering og prøver:

Eleverne arbejder løbende med prøver for at blive fortrolige med stoffet og med den eksamensform, der bliver brugt til den skriftlige eksamen. Udover de skriftlige prøver kommer eleverne også til at lave afsluttende rapporter efter nogle af emnerne. Fra skoleåret 2006/2007 er biologi et udtræksfag i naturfag. Det vil sige, at eleven enten skal op til en afsluttende skriftlig prøve i geografi eller biolog. Prøven ligger primo maj.


4. Slutmål:

 Undervisningen i biologi står mål med slutmålene i ”Fælles mål”


5. Materialer og metoder:

Følgende materialer bliver anvendt i undervisningen:


7.klasse: Ind i biologien 7.klasse

8.klasse: Ind i biologien 8.klasse

9.klasse: Ind i biologien, Økosystemer,

             Ind i biologien, Livsstil og sundhed  

             Ind i biologien, Fra ursuppe til functional food


Undervisningen bliver suppleret med materialer fra andre undervisningsmaterialer, nettet og skriftlige spørgsmål.    

 


6. Elevens alsidige personlige udvikling:

Eleverne skal lære at arbejde med de faglige områder som er beskrevet. Der sigtes mod en dybere faglig forståelse i 9.klasse. Eleverne skal i højere grad anvende og vurdere viden samt tage stilling og kunne formidle stoffet videre til andre. Derudover skal eleverne også kunne vurdere viden i forhold til etiske og samfundsmæssige spørgsmål.

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer