Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Formning

Den følgende beskrivelse af faget formning på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets ”Forenklede fælles Mål” (2015) for faget billedkunst. Der er dog visse områder, vi har valgt at vægte på et andet trin, end ”Fælles Mål” har gjort. Dette kommer til udtryk i nedenstående.


1. Kompetenceområder og kompetencemål:

Vi henviser til de kompetenceområder og kompetencemål, som er beskrevet i undervisningsministeriets Forenklede fælles mål (2015).


2. UDVIKLINGEN

Færdigheds- og vidensmål efter 2. klasse

Vi henviser til de færdigheds- og vidensmål, som er beskrevet i ”Forenklede fælles Mål” med undtagelse af at:

Eleven kan fremstille digitale billeder

Eleven har viden om digital fotografering

Eleven kan bearbejde billeder digitalt

Eleven har viden om digitale værktøjer til billedbehandling

Eleven har viden om enkle visuelle og skriftlige notatteknikker


Disse områder tilgodeses på det næste trin.


Færdigheds- og vidensmål efter 5. klasse

Vi henviser til de færdigheds- og vidensmål, som er beskrevet i ”Forenklede fælles Mål”, dog med større vægtning af billedfremstilling og mindre vægtning af billedanalyse og billedkommunikation.

Færdigheds- og vidensmålene inde for områderne ”billedfunktion, analyse, udstilling og formidling” vægtes ikke så højt på dette trin. Disse områder tilgodeses til gengæld i faget ”Formidling” i 6. klasse.


3. EVALUERING

Der laves løbende udstillinger af elevernes arbejde.

Elevernes faglige og øvrige arbejdsindsats evalueres 2 gange årligt.


5. MATERIALER OG ARBEJDSMETODER

1.klasse - 2.klasse

På dette trin foregår undervisningen meget struktureret. Eleverne arbejder ud fra faste temaer, for 1. klasse vil materialevalget være begrænset. Det overordnede mål er, at eleverne lærer at håndtere de grundlæggende formningsværktøjer og materialer.

Emnevalget vil fokusere på det fabulerende, følelser, fantasi, iagttagelse samt fortælling. Ligeledes vil eleverne skulle vænne sig til at samtale om egne og hinandens billeder. Fantasien er en vigtig faktor i billedfremstillingen.

I 2. klasse vil eleverne begynde at få undervisning i bl.a. billedanalyse og billedkommunikation, hvor der arbejdes med kunstneren Andy Warhol.

Der arbejdes med følgende områder:


Billedproduktion:

                 -   Portrætbilleder

                 -   Billedfremstilling ud fra fortælling,

                 -   Samtale om egne og hinandens billeder

                 -   Billedfremstilling  non-figurativt/figurativ


Maleri:

                -    Elementær farvelære (primærfarver) blande sekundærfarver og tertiærfarver


Collage:

                -    Billedekomposition, udklip af foto

                -    Naturmateriale

                -    Fortrykte billeder manipuleres på collage (Gruppe/individuelt)


Grafik:

- Arbejde med forskelligt elementære trykmateriale og teknikker – fremstille eget

stempel.

- Digitalkamera. Portrætbilleder af eleverne. Bearbejdning af digitale billeder, se under kunstformidling.

 

Billedanalyse og billedkommunikation:

-   Andy Warhols værker (bl.a. Marilyn Monroe), - Portrætbilleder bearbejdes, farvelægges med max 3-4 farver (oliefarver) med udgangspunkt i Andy Warhol.


Skulptur/arkitektur:

               -    Fremstilling af tapetklister, arbejde med papmaché derefter males og dekoreres.

               -    Femstilling af gipsmasse, forme div. skulpturer via gips/bomuldsstof

               -    Fremstilling af trylledej. Forme figurer ud fra egen fantasi.


3. klasse - 4.klasse:

På dette trin skal der efterhånden være fortrolighed med de forskellige materialer og disses anvendelse, ud fra det forventes der også større selvstændighed. I 3. klasse fokuseres der stadig på det fabulerende, men med en tiltagende opmærksomhed på virkeligheden og samspillet mellem disse to. Inden for kategorien skulptur/arkitektur, vil der arbejdes en del med brugskunst.

I løbet af 4. klassetrin vil der foregå undervisning i billedanalyse/billedfunktion/kunsthistorie ved hjælp af bogen, ”rødt, gult og lidt blåt”

Der arbejdes med følgende områder:

Billedproduktion:

- Tegning – Elementær perspektiv (tæt på – langt væk)

- ”At tegne er at se” Blyant, kul og kridt. Udendørs f.eks. iagttage og skildre forskellige træer. Indendørs f.eks. opstilling.

 - Perspektivtegning – hollandske tulipanmarker ”Bollenveld”


Maleri:

-  Farvelære: undervisning i farvelære, - eleverne fremstiller farvecirkel

- Tukaner med udgangspunkt i primærfarverne


Collage/grafik:

- Silhuet billede af elev samt elevens værdier, her anvendes evt. medbragte fotos

- Sandpapirtryk


Billedanalyse og billedkommunikation:

- Billedkunst: Emil Nolde arbejde vådt i vådt

- ”Rødt, gult og lidt blåt” Male efter teknikker anvendt af forskellige kunstnere ud fra fortællingSkulptur og arkitektur/brugskunst: rummelig - modelleret form:

               -     Arbejde med rødler

               -     Mosaik på lerpotte

               -     Cernit: Fremstilling af evt. perler eller nøgleringe/smykker

               -     Papmaché skåle/pulpskåle/pulp på flasker

               -     Insekter: krop formet i alutråd, med modelleret voks omkring       5. klasse:

På dette sidste trin i faget ”formning” lægges der op til en høj grad af selvstændighed hos eleverne. De fleste materialer og metoder er på dette tidspunkt kendt og indarbejdet, og eleverne vælger derfor, i høj grad, selv deres arbejde ud fra denne viden. Som tilføjelse til det tidligere indlærte, arbejdes der på dette klassetrin med følgende områder:


Iagttagelse udendørs:

                 -   Male med flydende tusch og akvarel


Tegnekursus:

                 -   Udvidet perspektivlære

                 -   Arbejde med lys/skygge

                 -   Stilleben og evt. croquis


Billedfremstilling med computer:

                 -   Paintbrush

                 -   Collage- hente billedfiler på internet og skolens net- beskære og manipulere etc.


Billedfremstilling med foto:

                 -   Fotografering og kreativ bearbejdning af fotos evt. ud fra tema.


Kunstformidling/Henry Heerup:

                 -   Teoretisk analyse gennemgang af forskellige kunstneriske udtryk ud fra Henry Heerups

værker (malerier, skulpturer, grafik etc.)

                 -    Praktisk kreativ afprøvning af de forskellige kunstneriske udtryk


Grafik/linoleumstryk:

                 -    Arbejde med linoleumssnit og efterfølgende grafisk tryk.


Billedanalyse og billedkommunikation:

                     -      Billedkunst: Emil Nolde arbejde vådt i vådt

     -     ”Rødt, gult og lidt blåt” Male efter teknikker anvendt af forskellige kunstnere ud fra    fortælling 6. ELEVENS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING

De fleste fag i elevernes hverdag vægter den teoretiske indlæring. Da vi i formning vægter fantasien og den praktisk kreative udfoldelse, er formning-fagets discipliner stærkt medvirkende til, at elevens alsidige udvikling styrkes.Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer