Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Der undervises i geografi på 7.-8.-og 9.klassetrin.

1. Formål:

Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande, samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.

Undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser, oplevelser, undersøgelser af geografiske kilder og brug af lokalområdet, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement" selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø.


2.Udviklingen i undervisningen:

Efter 8.kl.:

Globale mønstre

Det forventes at eleverne kan:



Naturgrundlaget og dets udnyttelse

Det forventes at eleverne har tilegnet sig viden, som sætter dem i stand til at:



Kultur og levevilkår

Det forventes at eleverne kender til:



Arbejdsmåder og tankegange

Det forventes at eleverne kan:



Efter 9.kl.:

Globale mønstre

Det forventes at eleverne kan:



Naturgrundlaget og dets udnyttelse

 Det forventes at eleverne kan:



Kultur og levevilkår

Det forventes at eleverne kan:



Arbejdsmåder og tankegange

Det forventes at eleverne kan:



3. Evaluering:

Efter 9. klasse fra skoleåret 2006/2007 er geografi et udtræksfag i naturfag. Det vil sige, at man enten skal til en afsluttende skriftlig prøve i geografi eller biologi. Prøven ligger primo maj.

I den daglige undervisning bliver eleverne testet v.h.a. tidligere eksamensopgaver, så eleverne er fortrolige med eksamensformen samt sværhedsgraden. Eleverne skal også udfærdige mindre rapporter til enkelte emner.


4. Slutmål:

Undervisningen i geografi står mål med slutmålene i ”Fælles mål”.


5. Materialer og arbejdsmetoder:

Følgende materialer bliver brugt:

”Ind i geografien” A, B og C med tilhørende arbejdsbøger

”Go-Atlas”+ vægkort

Topografiske kort over lokalområdet

“Atlasøvelser” A og B

Statistik

Derudover bliver undervisningen suppleret med brug af nettet, aviser og ekskursioner.


6. Elevens alsidige personlige udvikling:

I geografi skal eleverne lære at tolke levevilkår under naturgivende og menneskeskabte betingelser. Undervisningen vil tage udgangspunkt i elevens egne konkrete forudsætninger og erfaringer fra elevens dagligdag. Eleven vil lære at koble egne erfaringer sammen med en forståelse af levevilkår, kulturer, behov m.m. andre steder på kloden.

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer