Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

1. Formål:

Formålet med undervisning i historie er at styrke elevens historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende.

Ved at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid skal eleverne udvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i vedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet og forandring. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.               


De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:


2. Udviklingen i undervisningen:

Efter 4. kl.: Der henvises til trinmålene i ”Fælles mål”

Efter 6. kl.: Der henvises til trinmålene i ”Fælles mål”

Efter 8. kl.: Der henvises til trinmålene i ”Fælles mål”

Efter 9. kl.: Der henvises til trinmålene i ”Fælles mål”


 3. Evaluering:

Der er løbende evaluering af både den enkelte elev og klassen. Der er et forældremøde og en skole/hjem-samtale årligt, og der gives standpunkt og karakterer to gange årligt.

9. klasse afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve.


 4. Slutmål:

Undervisningen i historie står mål med slutmålene i ”Fælles mål”.


 5. Materialer og arbejdsmetoder:

Til opfyldelse af disse trin- og slutmål har vi valgt at benytte følgende materialer og arbejdsmetoder:

3. – 5. kl. : Som grundbog bruges Munksgaards Historiesystem temabog A, B og C af Kjartan Simonsen. Derudover anvendes diverse emnekasser, samt De små fagbøger.

6.– 9. kl.: Som grundbog bruges ”Ind i historien” af Buttenschøn og Ries, ”Hit med historien” af Jens Aage Poulsen, samt ”Mellem fortid og fremtid” af Knudsen og Andresen.

Undervisningen suppleres med andre materialer.


6. Elevens alsidige personlige udvikling:

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige forudsætninger og er sammen med fagets mange forskellige discipliner med til at styrke elevens alsidige og personlige udvikling. Det tilstræbes at den enkelte både kan arbejde selvstændigt og indgå i gruppearbejde.

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer