Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

”Læring sker ikke blot via hovedet – men gennem hele kroppen”

Ovenstående citat falder godt i tråd med vores overbevisning, og følgende fagbeskrivelse bærer således præg af dette.

Vores fagbeskrivelse læner sig op ad Fælles mål faghæfte 6 Idræt, men vi har dog valgt at benytte os af nogle andre formuleringer og termer og har ligeledes inddelt de forskellige delmål efter lidt andre klassetrin.


1. Formål:

Der undervises i idræt på alle klassetrin fra bh. klasse til 9. Klasse.                             

For alle klassetrin er formålet at skabe en helhedsorienteret idrætsundervisning, så faget idræt ikke blot bliver opfattet som et rekreationsfag, men derimod som et almentdannende, sundhedsfremmende og identitetsskabende fag. Dette gøres bl.a. ved at inddrage handleformer, som: Samarbejde, konkurrere, skabe, træne, øve og afprøve. Men i lige så høj grad ved at sætte undervisningen ind i diverse perspektiver som: Det udtryksmæssige, det eksperimenterende, det legende, det sundhedsmæssige, det konkurrencemæssige og det miljømæssige.


2. Udviklingen i undervisningen:

Delmål efter 2. Klasse:

Det faglige indhold:


Delmål efter 5. Klasse:

Det faglige indhold:


Delmål efter 9. Klasse:

Det faglige indhold:

Alle klasser deltager i motionsdagen, dagen inden efterårsferien, og alle deltager ligeledes i idrætsdagen, som ligger i foråret.

 

Praktiske oplysninger:

Hvis elever skal fritages fra undervisningen, skal forældrene meddele dette skriftligt til idrætslæreren eller klasselæreren.


3. Evaluering:

Der evalueres løbende i undervisningen og efter tilendebragte forløb. Den løbende evaluering kommer naturligt i undervisningen, da man taler om, hvordan spillet/aktiviteten går, og hvordan eleverne eller hele klassen kan gøre det/denne bedre, ligesom de selv bliver udfordret og opfordret til at evaluere egen formåen i selve aktiviteten. Hvis elever har stået for dele af undervisningen evalueres der ligeledes i fællesskab. Hvad var godt, dårligt osv. Konstruktiv ris og ros gives.


4. Slutmål:

Idrætsundervisningen står mål med slutmålet i Fælles mål.


5. Materialer og arbejdsmetoder:

Der anvendes mange alsidige materialer til idrætsundervisningens aktiviteter, heriblandt: Diverse bolde, gymnastikredskaber, ærteposer, tæppefliser, kegler, tov, hockeystave + bolde, bouncerballstave, ketsjere, madrasser, hulahopringe, veste, markeringsbånd osv.


0. – 2. Klasse:

Arbejdsmetoderne veksler hele tiden. Nedenunder ses hvordan vekselvirkningen og udviklingen forekommer inden for de forskellige delmål. Disse vil i høj grad være præget af lærerstyring, da eleverne på disse klassetrin ikke har så stor viden og erfaring med idræt. I nogle situationer vil de dog kunne tage del i undervisningen og have medindflydelse på denne. Der lægges vægt på både individuel træning og eksperimenteren, men i lige så høj grad på samspillet med hinanden i mindre eller større grupper.

3. - 5. Klasse:

Eleverne vil på dette tidspunkt kunne begynde at tage del i undervisningen og vil derfor få uddelt diverse opgaver m.h.t. at stå for dele af opvarmningen, selv komponere boldspil og lege, stå for at forevise deres yndlingssportsgrene o. lign. Ellers vil undervisningen naturligvis være lærerstyret, dog med elevernes medindflydelse i forskellige situationer. Der lægges stadig vægt på både individuel træning, eksperimenteren og ikke mindst fordybelse. Derudover vil det taktiske og samarbejdsmæssige være af vital betydning.

6. - 9. Klasse:

Disse vil være en kombination af lærerstyring, og at eleverne aktivt tager del i undervisningen ved på skift at varetage diverse områder. Individuel træning, eksperimenteren og fordybelse er stadig i højsæde, men taktisk forståelse, samarbejde og konkurrence vægtes også.


 6. Elevernes alsidige personlige udvikling:

Idrætsfaget med dets mange forskellige aktiviteter er yderst alsidig i sig selv. Eleverne agerer netop i det fag i mange sociale relationer med hinanden. Finder nye sider af sig selv og egen formåen, og på den måde er faget i høj grad med til at udvikle elevens alsidige og personlige udvikling.                                                                                                                                     


Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer