Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Sker ved samtale med skoleleder

Tony Christiansen

Tlf. 55 99 77 20


Indskrivning koster et gebyr på 1.000 kr. pr. familie. Skolen sender en bekræftelse på indskrivningen, og eleven bliver registreret, når gebyret er betalt.

Indskrivning i 0.klasse sker efter samme regler som i folkeskolen, dvs, at et barn skal starte i 0.klasse i det kalenderår, hvori det fylder 6 år.

Vi anbefaler, at indskrivning sker i så god tid som muligt, idet vi oftest har lange ventelister.

Søskende til elever som går på skolen har fortrinsret.


Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer