Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Friskolen har på forskellige områder samarbejde både med kommunen og de lokale myndigheder:


          Her samarbejdes med Familiecentret i Vordingborg.


          Skolen samarbejder med Vordingborg Kommune.


         Skolen udveksler censorer med folkeskoler, friskoler og efterskoler i Vordingborg Kommune.


          Eleverne bruger kommunens skoletandpleje ligesom alle andre.


          Skolen samarbejder med Vordingborg Kommune.


          Bjarne Møller Petersen

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer