Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Undervisningens overordnede målsætning

Forudsætningen for at kunne lære noget er, at man er glad og har det godt.

Hvad man skal lære og hvordan, ændrer sig hele tiden i takt med samfundets udvikling. Derfor må vi udvikle kompetencer hos eleverne, således at de bliver i stand til at kunne forholde sig kritisk, sortere og tilegne sig relevant viden.

Ikke desto mindre er der stadig en række kundskaber og færdigheder, som udgør det fundament, som resten bygger på.

Det er derfor vigtigt at lægge vægt på tidlig indlæring af læse-, skrive og regnefærdigheder.

ForsideOm skolenUndervisningPraktisk informationPersonaleBestyrelsenKlasserneIntraTilsyn/EvalueringSFOArkivSponsorer