Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

1. Formål:

Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligdagen, samfundet og naturen. Analyse og mundtlig argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder:

2. Udviklingen i undervisningen:

0.kl. - 3. klasse:

Det faglige indhold:

Arbejdsmetoder:

Der vil i indskolingen blive brugt undervisningsformer som klasseundervisning, løsning af individuelle opgaver, gruppearbejde og eksperimenterende undervisning.

Under de ovennævnte undervisningsformer arbejdes der f.eks. med:

Musik, centicups, edb, naturen, lommeregner, farver, tværfaglighed og mundtlighed.


4. klasse – 6- klasse:

Det faglige indhold:

Arbejdsmetoder:

Der vil på mellemtrinnet blive brugt undervisningsformer som klasseundervisning, løsning af individuelle opgaver, gruppearbejde og eksperimenterende undervisning. Under de nævnte arbejdes der f.eks. med:

Centicups, edb-regneark, naturen, lommeregner,tværfaglighed, mundtlighed, skriftlig fremstilling, færdighedsregning, problemregning, orden og prøver.


7. klasse – 9. klasse:

Det faglige indhold:

Arbejdsmetoder:

I overbygningen vil undervisningen veksle mellem klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde og eksperimenterende undervisning. Projektarbejdsformen benyttes til at beskrive fremgangsformer og angive løsningsforslag.

Der arbejdes bl.a. med:

Edb-regneark, lommeregner, problemregning, færdighedsregning, gruppeopgaver, den mundtlige prøve, dataindsamling, prøblemløsning og fremlæggelse.

3. Evaluering:

I indskolingen er der løbende evaluering af den enkeltes faglighed. Der afholdes to skole/hjem-samtaler og et forældremøde om året. Der anvendes følgende tests:

      0.  kl. : MG, matematik grundlæggende.

  1. kl.  : MG, matematik grundlæggende.
  2. kl.  : MG, matematik grundlæggende.
  3. kl.  : MG, matematik grundlæggende.

På mellemtrinnet er der løbende evaluering af den enkeltes indsats og faglighed. Der er årligt en skole/hjem-samtale samt et forældremøde. Elevens indsats og faglighed vurderes særskilt og sendes skriftligt til hjemmet. Der anvendes følgende tests:

     4.  kl. : MG, matematik grundlæggende. FG, færdigheder grundlæggende.

     5.  kl. : MG, matematik grundlæggende. FG, færdigheder grundlæggende.

     6.  kl. : MG, matematik grundlæggende. FG, færdigheder grundlæggende.

I overbygningen er der løbende evaluering af både den enkelte elev og af klassen. Der er et forældremøde og en skole/hjem-samtale årligt og der gives karakterer to gange årligt. I 8. og 9. klasse afholdes der terminsprøver opg 9. klasse afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve. Der anvendes følgende tests:

    7.  kl. : MG, matematik grundlæggende. FG, færdigheder grundlæggende.

    8.  kl. : MG, matematik grundlæggende. FG, færdigheder grundlæggende.

    9.  kl. : MG, matematik grundlæggende. FG, færdigheder grundlæggende.


4. Slutmål:

Matematikundervisningen står mål med slutmålene i ”Fælles mål”.


5. Delmål:

Matematikundervisningen står mål med delmålene i ”Fælles mål”.


6. Elevernes alsidige personlige udvikling:

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige forudsætninger; det tilstræbes at den enkelte kan arbejde selvstændigt og indgå i gruppearbejde.

Der arbejdes primært med bogsystemet  ”Faktor”, et system som lægger vægt på at kombinere et fagligt højt niveau med en undervisning hvor matematikken også kan tænkes sammen med andre fag.

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer