Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

1.Formålet

Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt, tanker og sprog, som kan bruges i elevernes dagligdag og fremtid.

Eleven skal eksperimentere og undersøge og derigennem udvikle nysgerrighed, praktiske færdigheder og lysten til at stille spørgsmål og finde svar på samme.

Disse færdigheder, som eleven opbygger gennem undervisningen fra 1. til 6. klasse, er det fundament som biologi, geografi og fysik bygger videre på.

Der undervises 1 lektion i 1. klasse og 2 lektioner i 2. - 6. klasse, samtidig med at natur/teknik indgår naturligt i emneuger og tværfaglige projekter.


2. Undervisningen:

I indskolingen foregår undervisningen hovedsageligt med udgangspunkt i den nære omverden. Undervisningen koncentreres om eleverne selv, deres interesser og deres hverdag. Eleverne arbejder ud fra glæden ved at gå på opdagelse og ved at skabe noget alene eller i gruppesammenhæng. Vi udnytter alle de gode udendørsfaciliteter, skolen har.

Den nære verden:

At kende lokalområdet

Beskrive planter og dyr som er tilgængelige for vores elever

At kende dele af kroppen og dennes sanser

Sundhed

Vejret


Den fjerne verden:

At kende dyr og planter fra den fjerne verden og eventuelt lave paralleller til kendte emner fra den nære verden

Solsystemet

Jordens tilblivelse og udviklingen set ud fra mange vinkler

Naturfænomener

Jordens opdeling i lande og verdensdele men også i have, landskaber og klimazoner


Menneskets samspil med naturen:

At kunne færdes i og respektere naturen

Naturens kredsløb og fødekæder

At kende til den teknologi der påvirker naturen

At kende til dele af teknologiens historie og anvendelse

Miljøproblemer


Arbejdsmåde og tankegang:

Formulere spørgsmål og hypoteser

At kunne undersøge og iagttage

At kunne arbejde i en given biotop med relevante redskaber

Indsamle og formidle viden på mange måder


3. Evaluering:

Der er løbende evaluering af både den enkelte elev og af hele klassen.

Fra 4. – 6. klasse gives der standpunktskarakter 2 gange årligt.


4. Undervisningen fordelt på klassetrin:

Lærerne på skolen har besluttet sig for en ”rød tråd” i undervisningen. I indskolingen skal eleverne arbejde med følgende emner:

Undervisningen i 1. klasse:

På opdagelse i skoven

Dine sanser

Undersøg og opfind

Pattedyr i Afrika

Find vej med kort


Undervisningen i 2. klasse:

Sten og forsteninger

Kom med til Færøerne

Fantastiske fugle

På opdagelse i solsystemet

Ud i vejret


Undervisningen i 3. klasse:

Landet set fra oven

Landbrug i Danmark

God mad til dig

Grønland

Utrolige krybdyr


Undervisningen i 4. klasse:

På opdagelse ved vandhullet

Affald og energi

Med skib fra hele verden

På opdagelse i universet

Drikkevand og spildevand

Din krop er dit liv


Undervisningen i 5. klasse:

Livets udvikling

Masaierne danser stadig

På opdagelse i menneskets fortid

Byens vilde natur

Fly og lufttrafik

Det vilde vejr.


Undervisningen i 6. klasse:

Overleve i naturen

Skoven - et levested for planter og dyr

Din livsstil er livsvigtige

Konstruktioner og design

Jorden - en urolig klode

Lys og farver

Innovation og entreprenørskab


Temaerne, som her er nævnt, skal indgå på de enkelte klassetrin, men kan ikke dække en hel årsplan. Her er det op til den enkelte lærer at sammensætte den optimale årsplan ud fra aktuelle sammenhænge.
 

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer