Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Skolens idégrundlag:

Skolen er et sted, hvor børn og voksne arbejder sammen for at lære i et forpligtende fællesskab.

Fællesskabet baserer sig på engagement, tillid og accept af forskellige livsholdninger og består af tre ligeværdige parter: børn, forældre og medarbejdere.

Skolens parter har i fællesskab friheden til at tilrettelægge skolens form og indhold og ansvaret for, at dette skaber grundlaget for, at det enkelte barn kan erhverve sig:

”Klarhed til at se – liv, lyst og kærlighed til at ville – dygtighed og selvstændighed til at udføre”  


Skolens målsætning:

Friskolen Øster Egesborg vil gerne:Samværsregler:

Vi ønsker at alle kender og forstår begrebet respekt:

At behandle andre som man selv vil behandles.


At udvise ansvar i forhold til materielle værdier.


At tage del i ansvaret for egen læring.


Skolens og forældregruppens fælles ansvar for en god skolegang:

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning for, at eleverne får en god skolegang.

I nedenstående punkter er sammenskrevet en række forhold, som sætter fokus på det fælles ansvar, der ligger hos skolens ansatte og forældrene.

Opbakning til nedenstående punkter vil medvirke til at skabe gode rammer for indlæringen og gøre dagligdagen lettere for alle parter.  

 1. Det forventes, at alle
 1. møder til tiden
 2. er undervisningsparate. Det vil sige, for elvernes vedkommende, at man er udsovet, har fået morgenmad og har medbragt madpakke, drikkelse og frugt, og for lærernes vedkommende, at man er velforberedte og har en plan for undervisningen.  

2.  Det forventes, at eleverne er opdraget til at tage hensyn og udvise ansvarlig social opførsel, samt      tiltaler både voksne og andre børn høfligt i et pænt sprog, samt at lærerne optræder som gode      eksempler for eleverne.  

 1. Det forventes, at både forældre og lærere er villige til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde samt er parate til at vurdere en sag fra flere sider i bl.a. konfliktsituationer.  
 2. Det forventes, at forældrene:
 1. kigger i skoletasken og føler medansvar for penalhus, kontaktbog, intra samt tjekker tasken/postmappen for sedler
 2. sørger for en passende arbejdsplads i hjemmet og støtter indlæringen med bl.a.  Lektiehjælp.  

5.  Det forventes, at skolen respekteres som en arbejdsplads for både elever og lærere, og at skolen      har en høj prioritet i barnets tilværelse.

Det vil sige:

 1.  at tandlæge- og lægebesøg placeres udenfor skoletiden
 2. at ferie holdes i skolens ferieperioder
 3.  at interesser/hobbyer og arbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes
 4.  at enhver fritagelse fra skolen skal overvejes grundigt i samråd med skolen.   

6.  Det forventes, at forældrene føler medansvar for børnene vedr. Trafikoplysninger,      seksualinformationer, rygning, alkohol og andre rusmidler, samt i det hele taget føler ansvar for      børnenes adfærd.   

7.  Lærerne giver løbende informationer om undervisningen, diverse aktiviteter og elevernes faglige      og sociale kundskaber til hjemmet.


Skole/hjem samarbejdet: 

Der afholdes 1 årligt forældremøde i klasserne ved skoleårets start. Derudover kan flere forældremøder forekomme, hvis klassen i det pågældende skoleår, eksempelvis skal på lejrskole, hvis der er problemer i klassen el.lign. 

Indskolingen (0.-3. kl.): Der afholdes 2 årlige skole/hjemsamtaler, hvor elevens faglige og sociale kundskaber og færdigheder diskuteres. Der gives skriftlige udtalelser 2 gange årligt i december/januar og maj/juni.

Mellemtrinnet (4.-6. kl.): Der afholdes 1 årlig skole/hjemsamtale og der gives skriftlige udtalelser 2 gange årligt i december/januar og maj/juni. 

Udskolingen (7.-9. kl.): Der afholdes 1 årlig skole/hjemsamtale og der gives talkarakterer 2 gange årligt i december/januar og maj/juni. Endelig afholdes der terminsprøver for 8.-9. klasse 2 gange årligt

På grund af skolens og klassernes lave elevtal, er det muligt for den enkelte lærer at have en meget fin føling med, hvordan den enkelte elev klarer sig fagligt, såvel som socialt. Det er den enkelte lærers pligt at gøre hjemmet opmærksom på, hvis en elev har faglige og/eller sociale problemer, hvorefter der i fællesskab udarbejdes en løsning.  

Derudover bærer skolen præg af, at der er en god kontakt mellem skolen og dens forældregruppe. Der ydes stor frivillig arbejdskraft af forældrene, ved diverse arrangementer og andet praktisk arbejde.
Bidrage til sundheden gennem valg af sund kost og motion, hvor det er muligt Værne om børns ret til at være børn Udvikle alle elever socialt, således at skolen er et trygt og mobbefrit sted, hvor alle respekterer hinanden  Lære eleverne at tage medansvar for egen læring Udvikle solide faglige kundskaber Have engagerede medarbejdere
Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer