Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

1. Formål:

Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund.

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:


2. Udviklingen i undervisningen:

Der henvises til trinmålene i ”Fælles mål”.


3. Evaluering:

Der er løbende evaluering af både den enkelte elev og klassen. Der er et forældremøde og en skole/hjem-samtale årligt, og der gives karakterer to gange årligt.

9. klasse afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve


 4. Slutmål:

Undervisningen i samfundsfag står mål med slutmålene i ”Fælles mål”.


5. Materialer og arbejdsmetoder:

Til opfyldelse af disse trin- og slutmål har vi valgt at benytte følgende materialer og arbejdsmetoder:

”Projekt Samfundsfag” af Wex, Dietz og Frost, ”Samfundsstudier” af Foged, Nielsen og Roslyng-Jensen og ”Ind i Samfundsfaget” af Lysholm og Møller.

 Undervisningen suppleres med andre materialer.


6. Elevens alsidige personlige udvikling:

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige forudsætninger og er sammen med fagets mange forskellige discipliner med til at styrke elevens alsidige og personlige udvikling. Det tilstræbes at den enkelte både kan arbejde selvstændigt og indgå i gruppearbejde.

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer