Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

1. Fagformål

Faget sløjd er elevernes mulighed for at være skabende og prøve deres håndværksmæssige arbejde af, gennem en designproces og en faglig udførelse i materialer som ofte er træ. I forbindelse med udvikling af de håndværksmæssige færdigheder og den tilegnede viden skal eleverne opnå kompetence til at designe, tegne og udføre produkter.



2. Udvikling i undervisningen

Håndværktøj og redskaber fokuserer på elevernes arbejde med disse, og elevernes evne til at vælge det rigtige værktøj eller redskab til den valgte opgave.

Teknikker fokuserer på elevernes erkendelse af, hvilke håndværksmæssige teknikker, der er egnede i forskellige forarbejdningssituationer.

Arbejdsformer fokuserer på, hvordan eleverne griber håndværksarbejde an herunder, hvordan arbejdsbeskrivelser kan være en støtte i arbejdet.

Brugen af maskiner fokuserer på, at eleverne lære, hvordan disse anvendes og at vælge den rigtige maskine til den valgte opgave. Det drejer sig om skruemaskine, boremaskine og i de store klasser en stiksav

Sikkerhed fokuserer på, hvilke regler der er gældende for adfærd i værkstederne, og på hvordan der kan arbejdes sikkert.

Vi lægger endvidere stor vægt på at alle opgaver er af eget design, at de er tegnede, de egnede materialer fundet og at den enkelte elev har en ide til hvordan opgaven løses.



3. Evaluering

Der evalueres løbende gennem produktets tilblivelse, både ved personlig erkendelse og ved lærerens faglige og personlig mening.

Alle timer startes med en gennemgang af hvor langt den enkelte elev er og hvad elevens plan er i den følgende undervisningssituation.

Eleven har muligheden for at udstille det færdige produkt i skolens aula.



4. Kompetencemål efter 6. klasse


Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer


Eleven har en klar idé om hvilke materialer der egnede til de enkelte formål


Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk


Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling



5. Materialer og arbejdsmetoder


Der arbejdes primært i lokalt købt træ desuden også i læder og i jern. Undervisningen foregår i skolens sløjdlokale og der undervises i 2 timer ugentligt på klassetrinene 4. 5. og 6. klasse.

Undervisningen foregår enkeltvis, men der kan sagtens arbejdes sammen hvis produktet kræver det eller situationen er til det.

Faget sløjd er oplagt at bruge i en tværfaglig sammenhæng eller i en af skolens temadage eller i skolens fælles temauge.



 

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer