Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Priser pr. 01.08.2017:


0.klasse - 3.klasse  1.000,-

4.klasse - 9.klasse  1.120,-

SFO  925,-

Skolepenge og SFO betales 12 gange om året.

Der gives søskenderabat.

Betalingen sker forud, og forfalder til betaling den 1. i måneden. Det henstilles, at alle tilmeldes PBS.

Reguleres hvert år 2% i august måned.

Udmeldelse af skole og SFO:

Udmeldelse midt i skoleåret:Der betales for den måned, hvori udmeldelsen finder sted, samt for den efterfølgende måned.


Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer