Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Skolen samarbejder med ”Spilopperne”

Læs mere nedenfor og på:

Skov- og Naturbørnegården - Spilopperne - Godkendt af Vordingborg Kommune.

Vores målsætning og værdigrundlag:

Det er vores ønske og mål at styrke og udvikle barnets indlæring samt styrke

 barnets selvstændighed og selvværd og barnets forståelse, fantasi og sproglige

 Udvikling.

Vi arbejder med musikalsk indlæring i vores sang, leg og musik.

Barnet er i verden via sin krop og er i sin krop. Krop og bevægelse er redskab til, at erobre verden, og kroppen bruges til at sanse, kommunikere, udforske, afprøve, nyde og forstå både det fysiske såvel som det kulturelle miljø, og ikke mindst naturen hos os i natur- og skovbørnehave.

Vi færdes i naturen året rundt, hvorved børnene får lært at bruge deres krop og deres sanser på mange måder.

Om sommeren arbejdere vi med dyr, lige fra insekter til pattedyr. Hvor lever dyrene (skov, sø, strand, mark, have, landbrug) hvad lever de af og hvem lever af dem (fødekæden). Vi ser på dyrespor, dyre afføring og børnene sanser dyrenes lugte, oplever deres adfærd og vi taler om dyrenes værdi for os mennesker. Vi pointerer børns ansvarsfølelse overfor alle slags dyr.

Vi ligger i et område tæt på mark og gårde, hvorved vi kan følge årets gang i marken. Besøge en landmand og se dyrene i stald og på mark.

Vi mener, det er vigtigt at børnene får kendskab til planter og træer, der er megen læring i at kende forskel på blomster, planter, hvad kan spises og hvad ikke MÅ spises og hvordan hænger det sammen!

Lærer barnet at udvise social forståelse, hvor det handler om at børnene lærer at hjælpe hinanden, vente på at det bliver ens egen tur. Lærer empati, det at dele glæder og sorger med hinanden. Skabe tryghed i hverdagen med de genkendelige spilleregler.

At yde omsorg for andre og kunne give et knus, opmuntre, rose og støtte, vide at du er elsket og holdt af.

Vi lærer børnene at respektere hinanden, at de er høflige og at de har ret til at vælge deres legekammerater.

Vi viser muligheder for at komme ind i en gruppe og lege, måske andre grupper/relationer end sædvanligt.

Vi støtter børnene i at de har frirum til at udforske muligheder, fremgangsmåder, samarbejde, skabe noget sammen og deres mulighed for at finde ud af, hvad der skaber mening for dem og er sjovt.

Børn skal have mulighed for at løse egne konflikter og vi støtter dem i at løse disse, således at de kan bevare venskaber, udvikle selvværd og selvtillid.

Det er ligeledes vores holdning, at vi altid tager hensyn til barnet og tilpasser indlæringsprocessen ud fra barnets alder, lyst og temperament.

Vi vil medvirke til at skabe helhed i barnets liv .

Det pædagogiske ansvar er i samarbejde med kommunen, lagt i hænderne på forældregruppen. Det er derfor meget vigtigt, at skulle der opstå spørgsmål omkring vores pædagogik, så er vi de første, I henvender jer til.


Vi håber, at vi med vores tanker og idéer, vil være med til at skabe en god og lærerig tid hos os.


Kontakt Trine Pilegaard Larsen for yderligere spørgsmål

på tlf. 21 91 57 17

eller email: trine@spilopperne.com.


Spilopperne
Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer