Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Sundhedsplejen, Vordingborg Kommune

Langgade 57, 4780  Stege

Tlf.: 55 36 28 70  Fax. 55 81 80 83

www.vordingborg.dk


SUNDHEDSPLEJEN

Sundhedsplejerskers ansvars- og funktionsområde er fastsat ved Sundhedsloven vedr. De              forebyggende sundhedsydelser til børn og unge.  

Ydelsen tilbydes på barnet og den unges skole og opdeles i basistilbud og behovstilbud.

Basistilbudene er målrettet alle børn og unge i skolealderen.

 

Indskoleringsundersøgelse er en forebyggende individuel helbredsundersøgelse med           sundhedsplejerske og deltagelse af barnets forældre. Undersøgelsen tager bl.a.           Udgangspunkt i et spørgeskema som forældrene har udfyldt på forhånd, og omfatter bl.a.:

 

1.      Synsprøve, høreprøve og farvesynsprøve. Måling af højde og vægt.

2.      Delvis anamnese (oplysninger om opvækst, levevilkår og eventuelle sygdomme).

3.      vurdering af barnets generelle udvikling, fysiske og psykiske almentilstand samt                   sociale tilpasning.

4.      Stillingtagen til supplerende undersøgelser og evt. henvisning hertil.

5.      Sundhedsorienterende samtale med barn og forældre vedr. Udvikling,                    sundhedsvaner og helbredsforhold.

 

Individuel samtale samt synsprøve og måling af vægt og højde med deltagelse af barnets           forældre.

 

Sundhedspædagogisk aktivitet i grupper eller i klassen. Indhold i forhold til hvad der rører          sig i klassen.

 

Funktionsundersøgelse af syn samt højde og vægt. Sundhedspædagogisk aktivitet i grupper          eller i klassen. Indhold pubertet.

 

Sundhedssamtale individuelt eller i grupper samt måling af højde og vægt.

 

Spasmager undervisning. (Forestås af specielt uddannet sundhedsplejersker). Indhold           seksualitet.

 

Udskolingsundersøgelse

En forebyggende helbredsundersøgelse. Undersøgelsen er individuel og omhandler           helbredsforhold (f.eks. allergi). Der laves synsprøve, høreprøve, farvesynsprøve samt højde           og vægt. Individuel sundhedssamtale samt sundhedspædagogisk aktivitet i klassen. Indhold           efter behov.

 

Behovstilbud til skolebørn

Sundhedstjenestens behovstilbud henvender sig til alle børn og unge i skolealderen med særlige behov samt deres forældre, lærere og andre fagpersoner med tilknytning til barnet.

Supplerende undersøgelser eller samtaler kan komme i stand ved at barnet, den unge eller forældre henvender sig til sundhedstjenesten. Sundhedsplejersken kan også på baggrund af egen faglig vurdering eller henvendelse fra fagperson tage initiativ til yderligere indsats. Dette skal altid foregå med forældres accept og inddragelse.

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer