Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

 1.     Formål:

Formålet med tyskundervisningen er, at eleverne tilegner sig færdigheder, så de kan forstå talt og skrevet tysk og udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

2.     Udviklingen i undervisningen:


3.     Evaluering:

Der evalueres løbende på elevernes mundtlige- og skriftlige udvikling, i form af samtaler mellem elev og lærer, ved bedømmelse af de skriftlige opgaver og ved en årlig skole/hjem samtale. Der gives karakterer to gange om året.

9. klasse afsluttes med FSA, men kun hvis faget udtrækkes til prøve.                                                                                                                      

4.  Slutmål:

Der henvises til slutmål i ”Fælles mål”


5.     Materialer og arbejdsmetoder:

Vi har valgt at bruge følgende materialer og arbejdsmetoder for at opfylde slutmålene.

6. klasse: ”Du bist dran, fang an” samt arbejdshæfte med elementær grammatik.

7. til 9. klasse: ”Alles klappt” grundbog og arbejdshæfte 1 til 3. Kopimaterialer og internetbaseret opgaver.

På 8. og 9. klassetrin arbejdes der også med selvvalgte emner.

På alle klassetrin arbejdes der i mindre grupper, enkeltvis og klassevis med klassesamtaler, rollespil, fælles læsning, skriftlig opgaveløsning, skriftlig fremstilling, internetbaseret opgaver, og fremlæggelse af gruppe- og individuelle opgaver.


6.     Elevens alsidige personlige udvikling

Eleverne får i tyskundervisningen styrket deres personlige udvikling ved, at samarbejde i mindre og større grupper, samt arbejde praktisk-musisk på et andet fremmedsprog end engelsk. De får kendskab til en anden kultur, som eleverne kan reflektere over i forhold til egen.

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer