Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

FIND DIN SKOLES UNDERVISNINGSEFFEKT 2016/2017


Søg efter undervisningseffekten på din skole for skoleåret 2016/2017

Bemærk at undervisningseffekt forkortes UE i tabellen, og at privatskole, folkeskole og efterskole forkortes henholdsvis P, F og E under kolonnen "Type".

Hvad fortæller tallet for undervisningeffekt?

Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.

Beregning af undervisningseffekt

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har gennem en årrække beregnet såkaldte socioøkonomiske referencer for grundskolerne i Danmark. Disse tal sammenstiller elevernes præstationer ved afgangsprøverne i 9. klasse med et udtryk for elevernes socioøkonomiske baggrund. Den socioøkonomiske baggrund hos afgangseleverne på de enkelte skoler omsættes her til et udtryk for forventede karakterpræstationer ved afgangsprøverne, givet at skolen giver eleverne et gennemsnitsligt fagligt løft set i forhold til et større antal socioøkonomiske karakteristika. På nogle skoler leverer eleverne rent faktisk bedre afgangsresultater end forventet, og man kan da tale om, at skolen har en positiv undervisningseffekt. På andre skoler gør det modsatte sig gældende. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udarbejdet en fyldig teknisk redegørelse for metoden til beregning af de socioøkonomiske referencetal, jfr. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (løbende).

Note til tabel: Rangeret efter undervisningseffekt i 2016/2017. Skoler med samme undervisningseffekt har samme rang, samt vil en skoles rang afhænge af, hvor mange skoler der har en højere undervisningseffekt.

Find din skoles undervisningseffekt

Find din skole på nedenstående liste (virker bedst på desktop).

URL: https://www.cepos.dk/maalinger-projekter/kommunal-benchmarking/undervisningseffekten/undervisningseffekt-grundskoler/find


# 2017

Institution

UE

Type

Kommune

Rang i kommune

Gennemsnitlig UE 2013/2014-2014/2015

510

Friskolen Øster Egesborg

0,1

Privat

Vordingborg

1

0,25

510

Kulsbjerg Skole, Stensved

0,1

Folkeskole

Vordingborg

1

#I/T

656

Idrætsefterskolen Grønsund

0

Efterskole

Vordingborg

3

-0,35

918

Præstø skole

-0,2

Folkeskole

Vordingborg

4

-0,45

1036

Møn Skole, Stege

-0,3

Folkeskole

Vordingborg

5

"I/T

1142

Bogø Kostskole

-0,4

Privat

Vordingborg

6

-0,35

1142

Lundby Efterskole

-0,4

Efterskole

Vordingborg

6

-1

1142

Svend Gønge-Skolen, Lundby

-0,4

Folkeskole

Vordingborg

6

"I/T

1277

Gåsetårnskolen, Iselinge

-0,6

Folkeskole

Vordingborg

9

#I/T

1321

Møn Friskole

-0,7

Privat

Vordingborg

10

#I/T

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer