Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

I henhold til lov om friskoler og privatskoler, skal skolens undervisning stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

På Friskolen Øster Egesborg tilrettelægges undervisningen således, ud fra samme mål som i folkeskolen og følger ”Forenklede Fælles mål”.

Planerne for de enkelte fag og klassetrin kan ses på linket: www.emu.dk

Der udarbejdes årsplaner for alle fag og de er tilgængelige på Intra ved skoleårets start.
Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer