Friskolen Øster Egesborg      Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Indskolingen har i uge 12 på tværs af klassetrinene arbejdet med dansk og matematik. Der blev arbejdet i 4 værksteder:

I værkstedet med Suduko og Krydsord var der livlig aktivitet. Suduko, et japansk talspil, er blevet meget populært, også blandt børn. Det gælder om at få tallene 1-9 placeret dels i en firkant på 3x3 felter og dels lodret og vandret. Her er det en god ide at være i besiddelse af et viskelæder, for det er om at prøve sig frem. Krydsord af forskellig sværhedsgrad var også en succes.

Spilleværkstedet har der været dømt ”Las Vegas” stemning…. Der har været spil for enhver smag, danskspil, matematikspil, strategiske spil og almindelige brætspil. Nogle spil er kendt og elsket hos de fleste børn fx Mastermind, Matador, Sænke slagskibe, Stratego, Sorteper, Uno, kort, Vendespil, Fire på Stribe. De nyere og mere ukendte spil viste sig også at blive en succes fx Sequence, Quarto, Hamlet, regne- og pyramidedomino, urspil, slange og stige, bygge lejlighed, bygge bio, ta`ti, ordyatzy, ordjagt, ordspil bogstavspil og tælleleg. Alle hold har spillet 2 gange, og de har været gode til at prøve nogle forskellige spil. Alle har desuden været gode til at spille på tværs af klasserne, dvs. store og små med hinanden.

På Kirkegården i Øster Egesborg kiggede børnene på forskellige gravsten og – steder. Ved fælles hjælp fandt børnene gravsteder for familier, børn, en general, en kammerherre, en ambassaderåd. Der var en Ridder af Dannebrog, en skomager og mange flere. Børnene regnede ud, hvor gamle folk var blevet og fandt meget hurtigt ud af, at der kunne læses/ fortælles mange ting ud fra en gravsten. Tilbage på skolen tegnede og skrev børnene historierne bagved udvalgte gravsteder. Her blev der dannet hold på tværs af klasserne, og det var typisk de store, der skrev og de små, der tegnede.

På Scrableværkstedet blev der scrablet på mange forskellige måder. I talscrable kunne man lave sine egne regnestykker på kryds og tværs, i børnescrable skulle man trække bogstaver og lægge dem på ord, der var skrevet på spillepladen. Også voksenscrable var et Hit, både for dem der spillede med og uden point.

Temauge sluttede for indskolingen af med LÆSEMARATON, som foregik fra torsdag eftermiddag til fredag morgen. Børnene mødtes på skolen kl. 16.30 til indkvartering. Kl.17.30 var der fællesspisning (i år Lasagne) og kl. 19.00 blev læsningen skudt i gang. Der var børn at finde alle vegne på skolen. I klasseværelser, under borde på gulvet i skolens aula og i SFO´ens puderum, og der blev virkelig læst og lyttet. Her var det også en fornøjelse at opleve, at mange af de store læste højt for de små. Kl. 21.00 stoppede læsningen og resultatet blev gjort op. I år blev der lyttet til 156 bøger og læst 142. Meget flot!!!  Herefter gik børnene til ro i deres respektive klasseværelser. Nogle for at læse lidt mere, andre for at hygge og nogle for at sove. Fredag morgen blev de fleste hentet kl. 9.00 og endnu er temauge er afholdt med stor succes.

Næste tema for indskolingen er Stomp og Dans og vil foregå 3 fredage i april og d. 10. maj afsluttes dette skoleårs temaer med Indskolingsfest.


Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer